Other common Chinese recipes:

Following are some of the Chinese recipes we hope one day to demonstrate on video.
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
A
Almond biscuits (Almond cookies)
B
Baby slipper lobster (Jiao Xian Xia Gu)
Baked marinated tofu
Bamboo shoots with crab roe (Xie Huang Xian Zhu sun)
Bamboo shoots with Mushrooms (Xiang Gu Chao Jiao Bai)
Beef & bean curd with vegetables (Bei Gu Su)
Beef with black pepper (Hei Jiao Rou)
Beggar's chicken (Qi Gaiji)
Boiled dumplings in hot sauce (Chuan Wei Huan Tun)
Boiled pork tongue
Braised pork leg (Dong Po Zhou Zi)
C
Candied apples (Ba Si Ping Guo)
Cantonese fried shrimp
Carrot and raddish rolls
Century Egg with pepper (Qing Jiao Ban Pi Dan)
Chicken with dried chilies (Gong Bao Feng Hua)
Clear oxtail soup (Gou ji Niu Wei Tang)
Cold Chengdu noodles (Chengdu Leng Mian)
Crispy fried Mandarin fish (Yu Xiang Cui Pi Gui Yu)
Cucumber with dried prawns (Xia Mi Chao Huang Gua)
D
Deep-fried beef with sesame seeds (Zhi Ma Niu Pai)
Deep-fried carp with sweet and sour sauce (Song Guo Yu)
Deep fried pork with ornage peel
Deep fried savory bean curd (Dou Fujia Xiang Niang)
Deep-fried Shandong chicken (Cui Pi Shan Dong Ji)
Duck giblets (Gong Cai Xian Shen Pian)
Duck soup with herbs (Shein Chong Cao Dun Ya)
Duck With almonds
E
Egg drop soup
Egg roll
F
Five-spiced fish
Fragrant eggplant with pork (Yu Xiang Qie Zi)
Fresh spring rolls (Bao Bing)
Fried Chilie crab (Xiang Jiao Chao Xie)
Fried noodles Xiamen style (Chao Mian Xian)
G
General Tso's Chicken
Ginger steamed fish with stir-fried vegetables
Glutinous rice dumplings (Zhen Zhu Ci)
H
Hairpin shrimp (Yu Zan Xia Ren)
Ham-stuffed pastries (Cong Shao Huo Cui Bing)
Honey-lemon chicken with almonds
Hot and sour soup (Hai Xian Suan La Tang)
Hot and spicy Hawker noodles (Hong Tang Dan Dan Mian)
I
.
J
Junket, almond curd
K
Kung Pao beef
Kung Pao chicken
Kung Pao pork
Kung Pao shrimp
L
Lemon Chicken
Lo Mein
Lobster Cantonese
Lotus Root Salad (Ma La Lian Ou)
M
Manchurian Sauce
Mandarin chicken
Mango pudding (Mang Guo Ding)
Ma Po
Marinated sliced beef (Nu er Hong Niu Rou)
Marinated Tofu & vegetable stir-fry
Mongolian beef
Mongolian lamb hot pot (Shuan Yang Rou)
Moo Goo Gai Pan
Mu Shu chicken
Mu Shu pork
N
Nine cold cuts combination (Jiu Se Chan He)
O
Orange beef
Orange chicken
Orange fish
Orange shrimp
P
Pan-fried crab & vegetable rice paper rolls
Peking duck
Pepper Steak
Pi pa shrimp (Pi Pa Xia)
Poached fish (Cu Jiao Yu)
Pork and bamboo shoots
Pork stuffed steamed bean curd (Dou Fu Rou Jiang Zha)
Pot stickers (kwon Te)
Q
Quick-cooked asparagus (Shang Tang Lu Sun)
R
Rabbit with fruit juice
Red bean pancakes (Dou Sha Wo Bing)
Red bean soup (Lian Zi Hong Dou Sha)
S
Seafood in bean curd skin (Chao Lian Xia Xie Jiao)
Sesame shrimp noodles
Sesame squid
Shark's fin soup (Yu Chi Tang)
Shrimp fried rice
Shrimp-stuffed Lychees (Zeng Cheng Bai Hua Niang Xian Guo)
Sichuan cucumber with dried prawns (Liang Ban Huang Gua)
Sichuan smoked duck (Zhang Cha Ya)
Spicy bean curd with minced beef (Ma Po Dou Fu)
Spiced chicken
Squid with Bamboo shoots (You Bao You Yu Juan)
Steamed chicken wings
Steamed dumplings (Man Tou)
Steamed mussels with Minced garlic (Suan Rong Zheng Dan Cai)
Steamed pork with garlic
Stir-fried lobster with chicken in hot sauce (Long Feng Cheng Xiang)
Stir-fried mixed vegetables (Chao Qing Cai)
Stir-fried pork liver (Jian Cong Chao Zhu Gan)
Stuffed vegetables and Bean curd (Guang Dong Niang San Bao)
T
Tai Lake Whitebait soup (Tai Hu Yin Yu Geng)
Teochew fried rice (Chao Zhou Chao Fan)
Teochew steamed pomfret (Chao Zhou Zheng Chang Yu)
Tofu & cashew chow mein
Twice-cooked pork with peppers (Hui Guo Rou)
U
Udon pot
V
Vegetarian fried rice (Su Chao Fan)
W
Winter melon soup (Dong Gua Tang)
Wonton soup
Wontons
X
.
Y
Yu Shan pork
Z
Zucchini with noodles

[Home] [African] [Bulgarian] [Chinese] [German] [Indian] [Nepali] [Polish] [Russian] [Tibetan] [Turkish] [Ukrainian] [Tastes of the World] [Policy] [Contact]